Terug naar overzicht

Wat is het verschil tussen VR en HR?

Het rendementspercentage geeft aan hoeveel aardgas er omgezet wordt in effectieve warmte. De rest gaat verloren tijdens de verbranding. Bij een Verbeterd Rendement toestel wordt meer dan 83% van het aardgas effectief omgezet in warmte. Een Hoog Rendement toestel haalt zelfs meer dan 90%. Een cv-toestel verdient het predikaat Super Hoog Rendement als het een nog hoger rendement heeft dan een HR toestel. Bovendien blijft dit rendement gedurende de gehele levensduur onveranderd hoog. De benodigde elektriciteit wordt op haar beurt ook nog eens gereduceerd. Hierdoor bewijst een Super Hoog Rendement toestel het milieu nog een extra dienst.