• Gecertificeerde installateurs
  • Van offerte tot montage binnen 24 uur
  • 24/7 bereikbaar
  • Een warm huis met ons onderhoudsplan
Gecertificeerde installateurs
Van offerte tot montage binnen 24 uur
24/7 bereikbaar
Een warm huis met ons onderhoudsplan

Hoe bereken je de terugverdientijd van een hybride warmtepomp?

De terugverdientijd van een hybride warmtepomp, uitgedrukt in jaren, hangt af van de investeringskosten en de jaarlijkse besparing die de warmtepomp oplevert. De jaarlijkse besparing wordt met name beïnvloed door verschillende factoren:

1. Gasbesparing in m³
2. Rendement van de warmtepomp
3. Energieprijzen

Hieronder vind je een vereenvoudigde berekening om de terugverdientijd te schatten.

Stap 1: Bereken het gasverbruik voor het verwarmen van de woning (exclusief tapwater)
Aangezien een hybride warmtepomp enkel een besparing kan leveren op het verwarmen van de woningen moet het totale gasverbruik vermindert worden met het gasverbruik voor tapwater. Standaard wordt 100 m³ tapwater per persoon per jaar gerekend.

Voorbeeld: Als het gasverbruik voor verwarming 1500 m³ is met 2 personen, blijft er 1300 m³ over. Bij een gasprijs van €1,45 per m³ zijn de verwarmingskosten €1885.

In deze versimpeling laten we kookgas en een gashaard buiten beschouwing.

Stap 2: Bepaal hoeveel gasbesparing de warmtepomp gaat halen
De gasbesparing van de warmtepomp hangt sterk af van het vermogen van de warmtepomp in verhouding tot het warmteverlies van de woning (oftewel het gasverbruik). Normaal gesproken ligt de gasbesparing tussen 70% en 95%.

Voorbeeld: Bij een geschatte gasbesparing van 80% komt de gasbesparing uit op ongeveer 1040 m³, wat neerkomt op €1508.

Stap 3: Reken de gasprijs om van m³ naar kWh
In 1 m³ gas zit ongeveer 10 kWh aan warmte-inhoud.

Voorbeeld: Bij een gasprijs van €1,45 per m³ komt dit neer op ongeveer €0,145 per kWh.

Voor een nauwkeurigere berekening moet het rendement van de CV-ketel (ongeveer 90%) in overweging worden genomen.

Stap 4: Bepaal het elektraverbruik van de warmtepomp
Hierbij is de SCOP (Seasonal Coefficient of Performance oftewel rendement) van belang. Voor een hybride warmtepomp kan een SCOP van ongeveer 4 worden aangenomen.

Voorbeeld: 1.040m³ * 10kWh / 4 SCOP = 2.600kWh. Bij een elektriciteitsprijs van €0,35 per kWh komt dit neer op €910.

Voor een meer exacte berekening is de stooklijn van belang. Hoe lager de stooklijn, hoe hoger het rendement. Naarmate het systeem beter is ingeregeld of voorzien van een parallel buffervat zal het rendement ook hoger zijn.

Stap 5: Terugverdientijd
De investering in de warmtepomp wordt gedeeld door de jaarlijkse besparing (€1508 – €910) om de terugverdientijd in jaren te berekenen.

Een paar aandachtspunten:
1. Het overheidsbeleid is gericht op warmtepompen, wat resulteert in verhoogde subsidies en stijgende energiebelasting op gas. Hierdoor wordt het steeds voordeliger om de woning met een warmtepomp te verwarmen.
2. Momenteel zijn de gasprijs en de elektraprijs nog aan elkaar gekoppeld, maar door het groeiende aandeel van hernieuwbare energie zal de elektraprijs naar verwachting dalen in vergelijking met de gasprijs.
3. Houd er rekening mee dat de onderhoudskosten van de warmtepomp niet zijn meegenomen in de terugverdientijd.
4. Hoewel de gasprijzen recentelijk zijn gedaald, wordt niet verwacht dat ze op korte termijn het niveau van €0,80 per kubieke meter zullen bereiken vanwege verstoringen in de toevoer uit Rusland.
5. Met een warmtepomp heb je altijd een lagere energierekening.


Welke cv-ketel is voor u geschikt?

Welke CV ketel is voor u geschikt?

Type woning

Waarvoor gebruikt u warm water in badkamer?

Gebruik badkamer

Wilt u op verschillende plaatsen gelijktijdig warm water?

Gebruik warm water

WhatsApp

Gratis persoonlijk advies

Onze ervaren adviseurs nemen contact met u op.

Contactgegevens

WhatsAppen 31880332887
Bellen 088 033 28 88
Mailen info@feikencv.nl

*Op werkdagen

Persoonlijk advies