• Gecertificeerde installateurs
 • Van offerte tot montage binnen 24 uur
 • 24/7 bereikbaar
 • Een warm huis met ons onderhoudsplan
Gecertificeerde installateurs
Van offerte tot montage binnen 24 uur
24/7 bereikbaar
Een warm huis met ons onderhoudsplan

Gemeenschappelijke rookgasafvoer

Bent u eigenaar van een portiekwoning of appartement en heeft u een eigen cv-ketel?

Dan is de kans groot dat deze ketel is aangesloten op een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Op zo’n afvoer mag u niet ieder type cv-ketel aansluiten. Bij het vervangen van een ketel door een verkeerd type ketel, kan er voor u en uw buren, een gevaarlijke situatie ontstaan. Datzelfde geldt voor ouderdom en slecht onderhoud van de afvoer en de ketels.

De rookgassen kunnen gevaarlijke concentraties koolmonoxide bevatten. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn! Het aansluiten van een verkeerd soort ketel, of lekkage van de rookgasafvoer door ouderdom of slecht onderhoud, kan er toe leiden dat het giftige koolmonoxide bij u of uw buren naar binnen blaast. Weet u niet of de situatie in uw woning wel veilig is, dan kunt u dit navragen bij uw VvE-bestuur, de VvE-beheerder

Wat kunt u als individuele eigenaar-bewoner doen?

  • Informeer u over de essentie van de problematiek, de risico’s en de eigen rol.
  • Agendeer het onderwerp bij het bestuur en de Algemene Leden Vergadering van uw VvE bijvoorbeeld door het toesturen van de handreiking: “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen” (ministerie BZK, 2016).
  • Dring aan op het inschakelen van een erkend installateur of adviseur om de huidige situatie van zowel de individuele ketel(s) als ook de rookgasafvoeren te inspecteren.
  • Dring bij het VvE bestuur aan op het verhelpen van acute risico’s en gevaarlijke situaties.
  • Dring bij het VvE bestuur aan op het ontwikkelen van een langetermijnvisie met structurele, toekomstgerichte oplossingen om voorbereid te zijn wanneer zich een knelpunt voordoet zodat er dan niet overhaast een beslissing genomen hoeft te worden.
  • Dring bij het VvE bestuur aan om periodieke inspectie, periodiek onderhoud en afschrijving van het rookgasafvoersysteem op te nemen in het MJOP (meer jaren onderhoudsplan).

Klik hier en bekijk voor meer informatie de website van de rijksoverheid.

Deel deze link met het bestuur van de VVE om ze van de juiste informatie te voorzien

Welke cv-ketel is voor u geschikt? Start Ketelkiezer


Welke cv-ketel is voor u geschikt?

Welke CV ketel is voor u geschikt?

Type woning

Waarvoor gebruikt u warm water in badkamer?

Gebruik badkamer

Wilt u op verschillende plaatsen gelijktijdig warm water?

Gebruik warm water

WhatsApp

Gratis persoonlijk advies

Onze ervaren adviseurs nemen contact met u op.

Contactgegevens

WhatsAppen 31880332887
Bellen 088 033 28 88
Mailen info@feikencv.nl

*Op werkdagen

Persoonlijk advies